Finansije

2023. godina:

Izveštaj o realizaciji - prvi kvartal 2023. godine - download (PDF - 1.74MB)

Program poslovanja za 2023. godinu - download (PDF - 6.69 MB)

Program o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za 2023. godinu - download (PDF - 78 KB)

2022. godina:

Izveštaj o realizaciji - IV kvartal 2022. godine - download (PDF - 3.48 MB)

Izveštaj o realizaciji - III kvartal 2022. godine - download (PDF - 3.8 MB)

Izveštaj o realizaciji - II kvartal 2022. godine - download (PDF - 3.8 MB)

Izveštaj o realizaciji - prvi kvartal 2022. godine - download (PDF - 1.98MB)

Četvrta izmena i dopuna programa poslovanja za 2022. godinu - download (PDF - 987 KB)

Treća izmena i dopuna programa poslovanja za 2022. godinu - download (PDF - 1.31 MB)

Druga izmena i dopuna programa poslovanja za 2022. godinu - download (PDF- 1.56 MB)

Program poslovanja za 2022. godinu - download (PDF - 7.98MB)

Program o izmenama i dopunama programa subvencija za 2022. godinu - download (PDF - 2.26 MB)

Program subvencija za 2022. godinu - download (PDF - 75KB)

Program o izmenama i dopunama programa poslovanja za 2022. - download (PDF - 3.9MB)

2021. godina:

Finansijski izveštaj za 2021. godinu - download (PDF - 12.54MB)

Izveštaj nezavisnog revizora za 2021. godinu - download (PDF 3.57MB)

Izveštaj o realizaciji - IV kvartal 2021. godine - download (PDF - 1.55MB)

Izveštaj o realizaciji - III kvartal 2021. godine - download (PDF - 1.77MB)

Izveštaj o realizaciji - II kvartal 2021. godine - download (PDF - 1.66MB)

Izveštaj o realizaciji - I kvartal 2021. godine - download (PDF - 1.67M)

Program poslovanja za 2021. godinu - download (PDF - 7.98MB)

Program subvencija za 2021. godinu - download (PDF - 75KB)

Program o izmenama i dopunama programa poslovanja za 2021 - download (PDF - 3.9MB)

2020. godina:

Finansijski izveštaj za 2020. godinu - download (PDF - 5.22MB)

Izveštaj nezavisnog revizora za 2020. godinu - download (PDF - 3.45MB)

Program subvencija za 2020. godinu - download (PDF - 75 KB)

Izveštaj o realizaciji - IV kvartal 2020. godine - download (PDF - 1.81MB)

Izveštaj o realizaciji - III kvartal 2020. godine - download (PDF - 1.71MB)

Izveštaj o realizaciji - II kvartal 2020. godine - download (PDF - 1.67MB)

Druga izmena programa poslovanja za 2020. godinu - download (PDF-1.07MB)

Izveštaj o realizaciji - I kvartal 2020. godine - download (PDF - 1.66MB)

Program poslovanja za 2020. godinu - download (PDF-12.76MB)

Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2020 godinu - download (PDF- 7.49MB)

2019. godina:

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2019. godinu - download (PDF - 5.15MB)

Finansijski izveštaj za 2019. godinu - download (PDF - 4.64MB)

Izveštaj nezavisnog revizora za 2019. godinu - download (PDF - 3.19MB)

Izveštaj o realizaciji - IV kvartal 2019. godine - download (PDF - 1.47MB)

Izveštaj o realizaciji - III kvartal 2019. godine - download (PDF - 1.75MB)

Izveštaj o realizaciji - II kvartal 2019. godine - download (PDF - 1.1MB)

Izveštaj o realizaciji - I kvartal 2019. godine - download (PDF - 5MB)

Program poslovanja za 2019. godinu - download (PDF-9.8MB)

Program subvencija za 2019. godinu - download (PDF-734KB)

Prva izmena programa poslovanja za 2019. godinu - download (PDF-1.16MB)

Druga izmena programa poslovanja za 2019. godinu - download (PDF-140KB)

Prva izmena programa subvencija za 2019. godinu - download (PDF-90KB)

2018. godina:

Izveštaj nezavisnog revizora za 2018. godinu, konsolidovani - download (PDF - 7.32MB)

Finansijski izveštaji za 2018. godinu - download (PDF - 3.16MB)

Izveštaj nezavisnog revizora za 2018. godinu - download (PDF - 2.91MB)

Izveštaj o realizaciji - IV kvartal 2018. godine - download (PDF-12.55MB)

Druga izmena poslovanja za 2018. godinu - download (PDF-667KB)

Program poslovanja za 2018. godinu - download (PDF-3.15MB)

Izmena programa poslovanja za 2018. godinu - download (PDF-8.05MB)

Program subvencija za 2018. godinu - download (PDF-338,25kB)

Izveštaj o realizaciji - I kvartal 2018. godine - download (PDF-12.16MB)

Izveštaj o realizaciji - II kvartal 2018. godine - download (PDF-12.09MB)

Izveštaj o realizaciji - III kvartal 2018. godine - download (PDF-1.86MB)

2017. godina:

Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu - konsolidovani - download (PDF-1.96MB)

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2017. godinu - download (PDF-16.48MB)

Finansijski izveštaj za 2017. godinu - download (PDF-12.35MB)

Program poslovanja za 2017. godinu - download (PDF-17.7MB)

Izmena programa poslovanja za 2017. godinu - download (PDF-624kB)

Program subvencija za 2017. godinu - download (PDF-558,9kB)

Izveštaj o realizaciji - I kvartal 2017. godine - download (PDF-4.99MB)

Izveštaj o realizaciji - II kvartal 2017. godine - download (PDF-1013.79 KB)

Izveštaj o realizaciji - III kvartal 2017. godine - download (PDF-1MB)

Izveštaj o realizaciji - IV kvartal 2017. godine - download (PDF-946kB)

Izveštaj nezavisnog revizora za 2017. godinu - download (PDF-2.161MB)

2016. godina:

Program poslovanja za 2016. godinu - download (PDF-17.8MB)

Program o izmeni programa poslovanja za 2016. godinu - download (PDF-7.83MB)

Program subvencija za 2016. godinu - download (PDF-833.71KB)

Izveštaj o realizaciji - I kvartal 2016. godine - download (PDF-10.42MB)

Izveštaj o realizaciji - I-VI 2016. godine - download (PDF-9.86MB)

Izveštaj o realizaciji - I-IX 2016. godine - download (PDF-10.38MB)

Izveštaj o realizaciji - I-XII 2016. godine - download (PDF-4.94MB)

Izveštaj nezavisnog revizora za 2016. godine - download (PDF-8.01MB)

Bilans stanja - download (PDF-2.96MB)

Bilans uspeha - download (PDF-1.75MB)

Izveštaj o ostalom rezultatu - download (PDF-975.69kB)

Izveštaj o tokovima gotovine - download (PDF-867.23kB)

Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu - download (PDF-1.921MB)

2015. godina:

Program subvencija za 2015. godinu - download (PDF-373KB)

Program poslovanja za 2015. godinu - download (PDF-22.6MB)

Izmena Programa poslovanja za 2015. godinu - download (PDF-7.06MB)

Kvartalni izveštaji javnih nabavki za I kvartal 2015. godine - download (PDF-2.33MB)

Plan javnih nabavki za 2015. godinu - download (PDF-18.2MB)

Izmena Plana javnih nabavki za 2015. godinu, broj 1 - download (PDF-2.4MB)

Izveštaj o realizaciji - I kvartal 2015. godine download (PDF-2.03MB)

Izveštaj o realizaciji - II kvartal 2015. godine download (PDF-1.59MB)

II izmena Programa poslovanja za 2015. godinu download (PDF-9.12MB)

Izmena programa subvencija za 2015. godinu download (PDF-2.02MB)

Izveštaj o realizaciji III kvartal 2015. godine download (PDF-6.11MB)

Izveštak o realizaciji IV kvartal 2015. godine download (PDF-6.29MB)

Finansijski izveštaji za 2015. godinu - download (zip-6.31MB)

Izveštaj nezavisnog revizora o Finansijskim izveštajima za 2015. godinu - download (3.38MB)

 

2014. godina:

Finansijski izveštaj za 2014. - napomene - download (PDF-9.29MB)

Finansijski izveštaj za 2014. - obrasci - download (PDF-3.42MB)

Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2014. - download (PDF-12MB)

Izveštaj o izvršenju plana javnih nabavki za 2014. godinu - download (PDF-17.8MB)

Kvartalni izveštaji javnih nabavki za 2014. godinu - download (PDF-9.56MB)

Plan javnih nabavki za 2014. godinu - download (PDF-12.5MB)

Program o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za 2014. godinu - download (PDF-1.41MB)

Program poslovanja za 2014. godinu - download (PDF-20MB)

Izveštaj o realizaciji - I kvartal 2014. godine - download (PDF-5.67MB)

Izveštaj o realizaciji - II kvartal 2014. godine - download (PDF-1.63MB)

Izveštaj o realizaciji - III kvartal 2014. godine - download (PDF-1.61MB)

Izveštaj o realizaciji - IV kvartal 2014. godine - download (PDF-1.63MB)

 

 

2013. godina:

Program poslovanja za 2013. godinu - download (PDF-9.56MB)

Plan javnih nabavki za 2013. godinu - download (PDF-336KB)

Program o rasporedu i korišćenju sredstava subvencija za 2013. godinu - download (PDF-1.67MB)

Izveštaj o realizaciji - I kvartal 2013. godine - download (PDF-1.14MB)

Izveštaj o realizaciji - II kvartal 2013. godine - download (PDF-2.04MB)

Izveštaj o realizaciji - III kvartal 2013. godine - download (PDF-620KB)

Izveštaj o realizaciji - IV kvartal 2013. godine - download (PDF-1.04MB)

Finansijski izveštaj za 2013. godinu -download (PDF-0,99MB)

Izveštaj nezavisnog revizora o  finansijskom izveštaju za 2013. godinu - download (PDF-35.4MB)

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2013. godinu - download (PDF-1,04MB)

Izveštaj nezavisnog revizora o  konsolidovanom finansijskom Izveštaju za 2013. godinu - download (PDF-29.5MB)

 

 

2012. godina:

Finansijski izveštaj za 2012. godinu - download (PDF-6.13MB)

Finansijski izveštaj za 2012. godinu (napomene) - download (PDF-15.5MB)

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2012. godinu - download (PDF-10.2MB)

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2012. godinu (napomene) - download (PDF-13.7MB)

 

2011. godina:

Mišljenje revizora konsolidovani izveštaj 2011. godinu  - download (PDF-1.8MB)

Konsolidovani izveštaj 2011. godinu  - download (PDF-6.5MB)

Izveštaj nezavisnog revizora na konsolidovani finansijski izveštaj  za 2011. godinu  - download (PDF-1.42MB)

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu - download (PDF-5.8MB)

Izveštaj nezavisnog revizora za 2011. godinu - download (PDF-0.8MB)

Finansijski izveštaj za 2011. godinu - download (PDF-17MB)

 

2010. godina:

Izveštaj nezavisnog revizora na konsolidovani finansijski izveštaj  za 2010. godinu  - download (PDF-1.42MB)

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2010. godinu - download (PDF-5.8MB)

Izveštaj nezavisnog revizora za 2010. godinu - download (PDF-0.8MB)

Finansijski izveštaj za 2010. godinu - download (PDF-17MB)

 

2009. godina:

Izveštaj nezavisnog revizora na konsolidovani finansijski izveštaj  za 2009. godinu  - download (PDF-1.42MB)

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2009. godinu - download (PDF-5.8MB)

Izveštaj nezavisnog revizora za 2009. godinu - download (PDF-0.8MB)

 

2008. godina:

Izveštaj nezavisnog revizora na konsolidovani finansijski izveštaj za 2008. - download (PDF-2MB)

Konsolidovani finansijski izveštaj za 2008. godinu - download (PDF-4.2MB)

Izveštaj nezavisnog revizora za 2008. godinu - download (PDF-1MB)

Finansijski izveštaj za 2008. godinu - download (PDF-13,8MB)

 

2007. godina:

Izveštaj nezavisnog revizora za 2007. godinu - download (PDF-326KB)

Finansijski izveštaj za 2007. godinu - download (PDF-4,2MB) 

 

2006. godina:

Finansijski izveštaj za 2006. godinu - download (PDF-2,7MB)

Izveštaj nezavisnog revizora za 2006. godinu - download (PDF-6,7MB)

Napomene uz finansijski izveštaj za 2006. godinu - download (PDF-6,7MB)