Žičare

Ski centar Tornik

Ski škole

PODUČAVANJE SKIJANJU NA SKIJALIŠTU MOGU DA VRŠE JEDINO SKI INSTRUKTORI ANGAŽOVANI OD STRANE SKI ŠKOLA KOJE IMAJU ZAKLJUČENE UGOVORE SA JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“ O OBAVLJANJU OVE DELATNOSTI.

SVIM LICIMA, KOJA NEOVLAŠĆENO VRŠE USLUGE PODUČAVANJA SKIJANJU NA SKIJALIŠTU KOJIM UPRAVLJA JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“, SKI KARTE ZA VOŽNJU ŽIČAROM ĆE BITI PRIVREMENO ILI TRAJNO ODUZIMANE.

OSOBE KOJE KORISTE USLUGE OBUKE SKIJANJU OD STRANE NEOVLAŠĆENIH LICA TO ČINE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.

SKI ŠKOLE KOJE SU DOBILE LICENCU ZA OBUKU SKIJANJA

 

  Škola Kontakt Mail adresa
1 FANTASY +38163666268  i +38163666267 skiskolafantasy@gmail.com www.skiskolafantasy.com
2 SKI ART I RAFT 064 613 31 13   i 064 182 83 83  skiartskolaskijanja@gmail.com
3 SPORT SERVICE 062 883 55 00 tornik@sportservice.rs
4 AVANRURA ZLATIBOR 066 00 33 00 info@snowsportsacademy.eu

PROCEDURA O PRUŽANJU USLUGA PODUČAVANJA SKIJANJU U SKI CENTRIMA