Ski info

ski centar Kopaonik

Instalacije

Instalacija Tip Kapacitet (skijaša/sat) Radno vreme U funkciji
Sunčana dolina Četvorosed 2 070 Ne
Malo jezero Ski lift 880 Ne
Krst Četvorosed 2 018 Ne
Pančićev vrh Četvorosed 2 400 Ne
Treska Ski lift - T bar 900 Ne
Duboka 1 Četvorosed 1 800 Ne
Karaman greben Šestosed 3 000 Ne
Mali karaman Četvorosed 2 400 Ne
Mali karaman A Ski lift 900 Ne
Marine vode Ski lift 900 Ne
Marine vode A Ski lift - T bar 1 800 Ne
Karaman Ski lift 900 Ne
Jaram Ski lift 900 Ne
Gobelja relej Ski lift 960 Ne
Gobelja Četvorosed 2 400 Ne
Kneževske bare Ski lift 900 Ne
Brzeće-Mali karaman Gondola 1 600 Ne
Gvozdac Šestosed 1 800 Ne
Duboka 2 Četvorosed 1 800 Ne
Krčmar BMW Šestosed 1 800 Ne
Mašinac Ski lift 450 Ne
Vučak 2 Ski lift 706 Ne
Snow park Snow park Ne
Bob na šinama Bob na šinama Ne
Zipline Zipline Ne
Pokretna traka Jaram Pokretna traka Ne
Tjubing Tjubing Ne
Ski vrtić Pokretna traka Ne
Dečji park Dečiji park Ne
Avantura park Ne

Ski staze

Ski staza: Oznaka Težina Prohodno
Sunčana dolina 1 Laka Ne
Sunčana dolina 1a Laka Ne
Sunčana dolina 1b Laka Ne
Sunčana dolina 1c Laka Ne
Malo jezero 2 Laka Ne
Krst 3 Laka Ne
Krst 3a Laka Ne
Pančićev vrh 4 Srednja Ne
Pančićev vrh 4a Srednja Ne
Pančićev vrh 4b Srednja Ne
Pančićev vrh 4c Srednja Ne
Pančićev vrh 4d Laka Ne
Pančićev vrh 4e Laka Ne
Треска 5 Laka Ne
Treska Laka Ne
Duboka 1 6 Teška Ne
Duboka 1 6a Srednja Ne
Duboka 1 6b Srednja Ne
Duboka 1 6c Srednja Ne
Karaman greben 7 Laka Ne
Karaman greben 7a Laka Ne
Karaman Greben 7b Laka Ne
Karaman Greben 7c Laka Ne
Mali karaman 8 Laka Ne
Mali karaman 8a Laka Ne
Marine vode 9 Laka Ne
Marine vode 9a Laka Ne
Karaman 10 Laka Ne
Jaram 11 Laka Ne
Gobelja relej 12 Srednja Ne
Gobelja relej 12a Laka Ne
Gobelja 13 Teška Ne
Gobelja 13a Srednja Ne
Gobelja 13b Srednja Ne
Gobelja 13c Teška Ne
Gobelja 13d Srednja Ne
Gobelja 13e Srednja Ne
Gobelja 13f f.ride Teška Ne
Kneževske bare 14 Laka Ne
Bela reka 1 15 Laka Ne
Bela reka 2 15a Teška Ne
Gvozdac 19 Teška Ne
Gvozdac 19a f.ride Teška Ne
Gvozdac 19b f.ride Teška Ne
Gvozdac19 19c Teška Ne
Duboka 2 20 Srednja Ne
Krčmar BMW 21 Srednja Ne
Krčmar BMW 21a Srednja Ne
Mašinac 22 Laka Ne
Staza za nordijsko skijanje Laka Ne
Snow park Laka Ne

Ski putevi

Ski put Oznaka Težina Prohodno
Putnik – Sunčana dolina 1 Laka Ne
Krst izlaz – Sunčana dolina 1 Laka Ne
Sunčana dolina - Malo jezero 2 Laka Ne
Malo jezero – Krst 3 Laka Ne
Krst 3 – Krst 3a 3a Laka Ne
Krst izlaz – 4c 4c Srednja Ne
Crvena Duboka-Mašinac 22 Laka Ne
Krčmar BMW – Duboka 1 6 Teška Ne
Kneževske bare – Duboka 1 6 Teška Ne
Pajino Preslo – Crvena Duboka 6a Srednja Ne
Karaman greben – Pajino preslo 6a, 22 Laka Ne
Mašinac – Karaman greben 7 Laka Ne
Mali karaman - Karaman greben 7 Laka Ne
Pajino preslo – Karaman greben 7a, 7b, 7c Laka Ne
Marine Vode - Mali Karaman 8 Laka Ne
Karaman - Mali Karaman 8 Laka Ne
Karaman greben – Mali karaman 8a Laka Ne
Mali Karaman - Marine vode 9a Laka Ne
Marine vode – Karaman 10 Laka Ne
Gobelja relej – Jaram 11 Laka Ne
Jaram – Gobelja relej 12 Srednja Ne
Gobelja relej – Gobelja 13 Teška Ne
Duboka 2 – Kneževe bare 14 Laka Ne
Bela reka 2 – Kneževe bare 14 Laka Ne
Gvozdac – Bela reka 2 15a Teška Ne
Karaman – Gvozdac 19 Teška Ne
Bela reka 2 – Gvozdac 19 Teška Ne
Vučak 2-Gvozdac 19a Teška Ne
Mali karaman-Gvozdac 19c Teška Ne
Duboka 1 – Krčmar BMW (Duboka 2) 21 Laka Ne

Biciklističke staze

Ski staza Oznaka Težina Radno vreme Prohodno
Staza za kart K Srednje teška petak- nedelja 10:00 do 17:00 Ne
Struga 2 Srednja petak- nedelja 10:00 do 17:00 Ne
Mordor 3 Teška petak- nedelja 10:00 do 17:00 Ne
KGB 1 Srednja petak- nedelja 10:00 do 17:00 Ne

ski centar Stara planina

Instalacije

Instalacija Tip Kapacitet (skijaša/sat) Radno vreme U funkciji
Jabučko ravnište Gondola 1 222 Ne
Dečiji park Pokretna traka 1 440 Ne
Rudine Ski lift 690 Ne
Babin zub Četvorosed 2 399 Ne
Sunčana dolina Ski lift 1 200 Ne
Konjarnik Četvorosed 1 365 Ne

Ski staze

Ski staza: Oznaka Težina Prohodno
Konjarnik 1 Teška Ne
Konjarnik 1a Srednja Ne
Sunčana dolina 2 Teška Ne
Dečiji park Laka Ne
Babin zub 5 Laka Ne
Babin zub 5a Laka Ne
Jabučko ravnište 7 Laka Ne
Jabučko ravnište 7a Srednja Ne
Jabučko ravnište 7b Srednja Ne

Ski putevi

Ski put Oznaka Težina Prohodno
Ski put 2 2 Teška Ne
Ski put 5 5 Laka Ne
Ski put 6 6 Laka Ne
Ski put 7 7 Laka Ne

ski centar Tornik

Instalacije

Instalacija Tip Kapacitet (skijaša/sat) Radno vreme U funkciji
Tornik Šestosed 3 000 10:00 - 17:00 Ne
Krnevo plandište Ski lift 1 200 09:00 - 16:00 Ne
Bandera Ski lift 1 200 09:00 - 16:00 Ne
Pokretna traka velika Pokretna traka 09:00 - 16:00 Ne
Pokretna traka tunel Pokretna traka 09:00 - 16:00 Ne
Pokretna traka poligon Avantura Pokretna traka 9:00 - 16:00 Ne
Vučnica ski put 09:00 - 16:00 Ne
Bob na šinama Bob na šinama 10:00 - 17:00 Ne

Ski staze

Ski staza: Oznaka Težina Prohodno
Čigota 1 Srednja Ne
Krnevo plandište 1a Laka Ne
Krnevo plandište 1b Laka Ne
Zmajevac 2 Teška Ne
Tornik 2a Srednja Ne
Stankova ravan 3 Laka Ne

Ski putevi

Ski put Oznaka Težina Prohodno
Ribnički put 1 Srednja Ne
Vezni put Bandera 2 Teška Ne
Vezni put Tornik 3 Laka Ne

Biciklističke staze

Ski staza Oznaka Težina Radno vreme Prohodno
Ribnica Laka Ne
Beli kamen Srednja Ne
Previja Srednja Ne

Pravila

СКИ ИНФО

ВАЖИ ЗА СЕЗОНУ 2022/23

 

ПРАВИЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СКИ КАРТЕ

1. Куповином ски карте скијаш потврђује да је у потпуности упознат са важећим законским прописима и Правилима понашања на скијалишту.

2. Ски карта је непреносива на друга лица. Обавезно се показује на захтев службеног лица. У случају злоупотребе и угрожавања опште безбедности, ски карта ће бити одузета од стране службеног лица без права на надокнаду.

3. Фотографија је обавезна за све ски карте. Фотографија лица мора да буде јасна, да се особа може јасно распознати (без наочара за скијање, сунце, без маске/бандане...)

4. Из безбедносних разлога деци од 0 до 6 година није дозвољено коришћење црних/тешких стаза, као ни ноћне стазе. „Baby” карта неће важити за коришћење инсталација на поменутим стазама. 

5. Повраћај новца се не врши у случају лошег времена, затварања скијалишта или дела скијалишта када је то потребно ради опште безбедности, прекида рада жичара и непланираних скраћења аранжмана.

6. Делимичан повраћај новца или коришћење ски карте за неискоришћени број дана остварује скијаш:

-који се повредио на јавном скијалишту и позвао службу спасавања ради пружања помоћи на месту повређивања, а на основу достављене: 

  • фотокопије извештаја овлашћене амбуланте да је корисник повређен, 
  • извештаја службе спасавања, оригинала/фотокопије ски карте); 

-коме се задесио смртни случај члана уже породице, а на основу достављеног: 

  • извода из матичне књиге умрлих 
  • оригинала/фотокопије ски кртеа

Услови за остваривање права на делимичан повраћај ближе су дефинисани „Процедуром о условима за поступање у случају немогућности коришћења ски карте“ која је на снази у тренутку подношења Захтева и објављена на нашем званичном сајту. https://www.skijalistasrbije.rs/sr/opsti-akti

7. О Захтеву за делимичан повраћај новца одлучује Комисија само уколико корисник приложи доказе и документацију, достављене препорученом поштом или мејлом на адресу zahtevipotrosaca@skijalistasrbije.rs. Рок за доставу Захтева је 7 дана од настанка догађаја због којег се подноси зехтев.  Образац Захтев корисник може да преузме у ски центрима ЈП „Скијалишта Србије“ или на сајту ЈП „Скијалишта Србије“.

8. Број карата је ограничен у случају да број скијаша на стазама превазилази капацитет скијалишта. 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА СКИЈАЛИШТУ

1. Поштовање других · Корисници стаза морају да се понашају тако да не доводе друге у опасност нити да им чине штету својим понашањем или својом опремом.

2. Владање брзином и понашањем · Сваки корисник стаза мора да прилагоди своју брзину и понашање својим личним способностима, као и општим условима терена и временским условима, стању снежног покривача, као и густини саобраћаја. Уколико корисник скија или вози борд на стази која не одговара његовом познавању технике вожње, то чини на сопствену одговорност.

3. Избор правца од стране онога који је изнад · Корисник стазе који се налази изнад има могућност да изабере путању и то мора да учини на начин да сачува сигурност свих особа које су испод, односно испред њега. Због специфичног начина вожње на борду и смањеног угла видљивости, бордери морају да провере свој леви и десни простор при свакој промени правца. 

4. Претицање · Претицање може да се врши с десна или с лева, али увек мора да се врши у довољно широком луку, да би могло да се предвиди кретање онога који се претиче.

5. На укрштању стаза и приликом поласка · Након заустављања или при укрштању стаза, сваки корисник мора да се, погледом на горе и на доле, увери да може да крене без опасности по себе и по друге.

6. Заустављање · Сваки корисник мора да избегава заустављање на уским и непрегледним пролазима, а у случају пада мора да ослободи стазу у најкраћем року.

7. Пењање и силажење пешице · Онај који је принуђен да се попне или сиђе пешице трасом стазе, мора да за то користи ивицу стазе, водећи рачуна да ни он, нити његова опрема не представља опасност за остале.

8. Поштовање информација, обележавања и сигнализације · Корисник мора да води рачуна о информацијама, метеоролошким условима, стању стаза и снега. Такође, мора да поштује обележавање и сигнализацију на стазама.

9. Помоћ · Свака особа која је сведок или учесник у несрећном случају, мора да помогне дајући узбуну. У случају потребе, као и на захтев спасиоца, сведок или учесник мора да се стави на располагање истима. 

10. Идентификација · Свака особа која је сведок или учесник у несрећном случају је обавезна да саопшти свој идентитет спасилачкој служби. 

11. Корисник скијалишта не сме да користи скијалишта уколико је под дејством алкохола, дроге или неког психоактивног лека, односно средства која негативно утиче на његове способности.

12. Моторне санке · На скијалишту је строго забрањена употреба моторних санки, осим у службене сврхе.

13. Употреба заштитне кациге · Употреба заштитне кациге је обавезна за децу старости до 14 година, а препоручује се и осталим скијашима и бордерима.

14. Скијање ван зоне скијалишта и на неуређеним теренима је на сопствену одговорност.

15. Основна ФИС правила и сигнализација на скијалишту које важе за скијаше важе и за бордере.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТРОШАЧИМА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 12. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА

Куповином ски карте потрошач стиче право на обавезно осигурање од последица несрећног случаја, услугу службе спасавања, као и на здравствено збрињавање у случају повреде на скијалишту под условом да га служба спасавања допреми до Траума центра. 

Потрошач има право на једнострани раскид уговора под условима који су прописани Законом о заштити потрошача, осим у случају више силе. 

Јавно предузеће Скијалишта Србије задржава право измене или прекида рада инсталације током ски сезоне услед недовољне количине снега или лоших временских услова и то не може бити основ за једнострани раскид уговора или истицање захтева за повраћај износа од неискоришћене ски карте. 

ПАЖЊА: Скијање је активност повећаног ризика. Сваки скијаш је одговоран за личну безбедност! 

Горска служба спасавања Копаоник 063 466 466

Горска служба спасавања Стара планина 063 466 461

Горска служба спасавања Торник 063 466 467

Више информација 

Сајт: skijalistasrbije.rs

Инстаграм: @skijalistasrbije

Мобилна апликација (Android, IOS): Skijalista Srbije