Ski info

ski centar Kopaonik

Instalacije

Instalacija Tip Kapacitet (skijaša/sat) Radno vreme U funkciji
Sunčana dolina Četvorosed 2 070 09:00 -16:30 Ne
Malo jezero Ski lift 880 09:00 -16:30 Ne
Krst Četvorosed 2 018 09:00 -16:30 Ne
Pančićev vrh Četvorosed 2 400 09:00 -16:30 i 18:00 - 22:00 Ne
Treska Ski lift - T bar 900 09:00 -16:30 Ne
Duboka 1 Četvorosed 1 800 09:00 -16:30 Ne
Karaman greben Šestosed 3 000 09:00 -16:30 i 18:00 - 22:00 Ne
Mali karaman Četvorosed 2 400 09:00 -16:30 Ne
Mali karaman A Ski lift 900 Ne
Marine vode Ski lift 900 09:00 -16:30 Ne
Marine vode A Ski lift - T bar 1 800 09:00 -16:30 Ne
Karaman Ski lift 900 09:00 -16:30 Ne
Jaram Ski lift 900 09:00 -16:30 Ne
Gobelja relej Ski lift 960 09:00 -16:30 Ne
Gobelja Četvorosed 2 400 09:00 -16:30 Ne
Kneževske bare Ski lift 900 09:00 -16:30 Ne
Brzeće-Mali karaman Gondola 1 600 09:00 -16:00 Ne
Gvozdac Šestosed 1 800 09:00 -16:00 Ne
Duboka 2 Četvorosed 1 800 09:00 -16:30 Ne
Krčmar BMW Šestosed 1 800 Ne
Mašinac Ski lift 450 09:00 -16:30 Ne
Vučak 2 Ski lift 706 09:00 -16:30 Ne
Snow park Snow park Ne
Bob na šinama Bob na šinama 09:00 - 16:30 Ne
Zipline Zipline Ne
Pokretna traka Jaram Pokretna traka 09:00 -16:30 Ne
Tjubing Tjubing 09:00 -16:30 Ne
Ski vrtić Pokretna traka 09:00 -16:30 Ne
Dečji park Dečiji park 09:00 - 22:00 Ne
Avantura park Ne

Ski staze

Ski staza: Oznaka Težina Prohodno
Sunčana dolina 1 Laka Da
Sunčana dolina 1a Laka Da
Sunčana dolina 1b Laka Da
Sunčana dolina 1c Laka Da
Malo jezero 2 Laka Da
Krst 3 Laka Da
Krst 3a Laka Da
Pančićev vrh 4 Srednja Da
Pančićev vrh 4a Srednja Da
Pančićev vrh 4b Srednja Da
Pančićev vrh 4c Srednja Da
Pančićev vrh 4d Laka Da
Pančićev vrh 4e Laka Da
Treska Laka Da
Duboka 1 6 Teška Da
Duboka 1 6a Srednja Da
Duboka 1 6b Srednja Da
Duboka 1 6c Srednja Da
Karaman greben 7 Laka Da
Karaman greben 7a Laka Da
Karaman Greben 7b Laka Da
Karaman Greben 7c Laka Da
Mali karaman 8 Laka Da
Mali karaman 8a Laka Da
Marine vode 9 Laka Da
Marine vode 9a Laka Da
Karaman 10 Laka Da
Jaram 11 Laka Da
Gobelja relej 12 Srednja Da
Gobelja relej 12a Laka Da
Gobelja 13 Teška Da
Gobelja 13a Srednja Da
Gobelja 13b Srednja Da
Gobelja 13c Teška Da
Gobelja 13d Srednja Da
Gobelja 13e Srednja Da
Gobelja 13f f.ride Teška Da
Kneževske bare 14 Laka Da
Bela reka 1 15 Laka Ne
Bela reka 2 15a Teška Ne
Gvozdac 19 Teška Da
Gvozdac 19a f.ride Teška Da
Gvozdac 19b f.ride Teška Ne
Gvozdac19 19c Teška Da
Duboka 2 20 Srednja Da
Krčmar BMW 21 Srednja Ne
Krčmar BMW 21a Srednja Ne
Mašinac 22 Laka Da
Staza za nordijsko skijanje Laka Ne
Snow park Laka Ne

Ski putevi

Ski put Oznaka Težina Prohodno
Putnik – Sunčana dolina 1 Laka Da
Krst izlaz – Sunčana dolina 1 Laka Da
Sunčana dolina - Malo jezero 2 Laka Da
Malo jezero – Krst 3 Laka Da
Krst 3 – Krst 3a 3a Laka Da
Krst izlaz – 4c 4c Srednja Da
Crvena Duboka-Mašinac 22 Laka Da
Krčmar BMW – Duboka 1 6 Teška Ne
Kneževske bare – Duboka 1 6 Teška Da
Pajino Preslo – Crvena Duboka 6a Srednja Da
Karaman greben – Pajino preslo 6a, 22 Laka Da
Mašinac – Karaman greben 7 Laka Da
Mali karaman - Karaman greben 7 Laka Da
Pajino preslo – Karaman greben 7a, 7b, 7c Laka Da
Karaman - Mali Karaman 8 Laka Da
Marine Vode - Mali Karaman 8 Laka Ne
Karaman greben – Mali karaman 8a Laka Da
Mali Karaman - Marine vode 9a Laka Da
Marine vode – Karaman 10 Laka Da
Gobelja relej – Jaram 11 Laka Da
Jaram – Gobelja relej 12 Srednja Da
Gobelja relej – Gobelja 13 Teška Da
Bela reka 2 – Kneževe bare 14 Laka Ne
Duboka 2 – Kneževe bare 14 Laka Ne
Gvozdac – Bela reka 2 15a Teška Ne
Bela reka 2 – Gvozdac 19 Teška Ne
Karaman – Gvozdac 19 Teška Ne
Vučak 2-Gvozdac 19a Teška Ne
Mali karaman-Gvozdac 19c Teška Da
Duboka 1 – Krčmar BMW (Duboka 2) 21 Laka Da

Biciklističke staze

Ski staza Oznaka Težina Radno vreme Prohodno
Staza za kart K Srednje teška petak- nedelja 10:00 do 17:00 Ne
Struga 2 Srednja petak- nedelja 10:00 do 17:00 Ne
Mordor 3 Teška petak- nedelja 10:00 do 17:00 Ne
KGB 1 Srednja petak- nedelja 10:00 do 17:00 Ne

ski centar Stara planina

Instalacije

Instalacija Tip Kapacitet (skijaša/sat) Radno vreme U funkciji
Jabučko ravnište Gondola 1 222 09:00 - 16:30 Ne
Dečiji park Pokretna traka 1 440 09:00 - 16:30 Ne
Rudine Ski lift 690 Ne
Babin zub Četvorosed 2 399 Ne
Sunčana dolina Ski lift 1 200 Ne
Konjarnik Četvorosed 1 365 Ne

Ski staze

Ski staza: Oznaka Težina Prohodno
Konjarnik 1 Teška Ne
Konjarnik 1a Srednja Ne
Sunčana dolina 2 Teška Ne
Dečiji park Laka Da
Babin zub 5 Laka Ne
Babin zub 5a Laka Ne
Jabučko ravnište 7 Laka Da
Jabučko ravnište 7a Srednja Da
Jabučko ravnište 7b Srednja Da

Ski putevi

Ski put Oznaka Težina Prohodno
Ski put 2 2 Teška Ne
Ski put 5 5 Laka Ne
Ski put 6 6 Laka Ne
Ski put 7 7 Laka Ne

ski centar Tornik

Instalacije

Instalacija Tip Kapacitet (skijaša/sat) Radno vreme U funkciji
Tornik Šestosed 3 000 9:00 - 16:00 Ne
Krnevo plandište Ski lift 1 200 09:00 - 16:00 Ne
Bandera Ski lift 1 200 09:00 - 16:00 Ne
Pokretna traka velika Pokretna traka 09:00 - 16:00 Ne
Pokretna traka tunel Pokretna traka 09:00 - 16:00 Ne
Pokretna traka poligon vrh Pokretna traka 9:00 - 16:00 Ne
Vučnica ski put 09:00 - 16:00 Ne
Bob na šinama Bob na šinama 9:00 - 16:00 Ne

Ski staze

Ski staza: Oznaka Težina Prohodno
Čigota 1 Srednja Ne
Krnevo plandište 1a Laka Ne
Krnevo plandište 1b Laka Ne
Zmajevac 2 Teška Ne
Tornik 2a Srednja Ne
Stankova ravan 3 Laka Ne
Staza za nordijsko skijanje Srednja Ne

Ski putevi

Ski put Oznaka Težina Prohodno
Ribnički put 1 Srednja Ne
Vezni put Bandera 2 Teška Ne
Vezni put Tornik 3 Laka Ne

Biciklističke staze

Ski staza Oznaka Težina Radno vreme Prohodno
Ribnica Laka Ne
Beli kamen Srednja Ne
Previja Srednja Ne

Pravila

СКИ ИНФО

ВАЖИ ЗА СЕЗОНУ 2022/23

 

ПРАВИЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СКИ КАРТЕ

1. Куповином ски карте скијаш потврђује да је у потпуности упознат са важећим законским прописима и Правилима понашања на скијалишту.

2. Ски карта је непреносива на друга лица. Обавезно се показује на захтев службеног лица. У случају злоупотребе и угрожавања опште безбедности, ски карта ће бити одузета од стране службеног лица без права на надокнаду.

3. Фотографија је обавезна за све ски карте. Фотографија лица мора да буде јасна, да се особа може јасно распознати (без наочара за скијање, сунце, без маске/бандане...)

4. Из безбедносних разлога деци од 0 до 6 година није дозвољено коришћење црних/тешких стаза, као ни ноћне стазе. „Baby” карта неће важити за коришћење инсталација на поменутим стазама. 

5. Повраћај новца се не врши у случају лошег времена, затварања скијалишта или дела скијалишта када је то потребно ради опште безбедности, прекида рада жичара и непланираних скраћења аранжмана.

6. Делимичан повраћај новца или коришћење ски карте за неискоришћени број дана остварује скијаш:

-који се повредио на јавном скијалишту и позвао службу спасавања ради пружања помоћи на месту повређивања, а на основу достављене: 

  • фотокопије извештаја овлашћене амбуланте да је корисник повређен, 
  • извештаја службе спасавања, оригинала/фотокопије ски карте); 

-коме се задесио смртни случај члана уже породице, а на основу достављеног: 

  • извода из матичне књиге умрлих 
  • оригинала/фотокопије ски кртеа

Услови за остваривање права на делимичан повраћај ближе су дефинисани „Процедуром о условима за поступање у случају немогућности коришћења ски карте“ која је на снази у тренутку подношења Захтева и објављена на нашем званичном сајту. https://www.skijalistasrbije.rs/sr/opsti-akti

7. О Захтеву за делимичан повраћај новца одлучује Комисија само уколико корисник приложи доказе и документацију, достављене препорученом поштом или мејлом на адресу zahtevipotrosaca@skijalistasrbije.rs. Рок за доставу Захтева је 7 дана од настанка догађаја због којег се подноси зехтев.  Образац Захтев корисник може да преузме у ски центрима ЈП „Скијалишта Србије“ или на сајту ЈП „Скијалишта Србије“.

8. Број карата је ограничен у случају да број скијаша на стазама превазилази капацитет скијалишта. 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА СКИЈАЛИШТУ

1. Поштовање других · Корисници стаза морају да се понашају тако да не доводе друге у опасност нити да им чине штету својим понашањем или својом опремом.

2. Владање брзином и понашањем · Сваки корисник стаза мора да прилагоди своју брзину и понашање својим личним способностима, као и општим условима терена и временским условима, стању снежног покривача, као и густини саобраћаја. Уколико корисник скија или вози борд на стази која не одговара његовом познавању технике вожње, то чини на сопствену одговорност.

3. Избор правца од стране онога који је изнад · Корисник стазе који се налази изнад има могућност да изабере путању и то мора да учини на начин да сачува сигурност свих особа које су испод, односно испред њега. Због специфичног начина вожње на борду и смањеног угла видљивости, бордери морају да провере свој леви и десни простор при свакој промени правца. 

4. Претицање · Претицање може да се врши с десна или с лева, али увек мора да се врши у довољно широком луку, да би могло да се предвиди кретање онога који се претиче.

5. На укрштању стаза и приликом поласка · Након заустављања или при укрштању стаза, сваки корисник мора да се, погледом на горе и на доле, увери да може да крене без опасности по себе и по друге.

6. Заустављање · Сваки корисник мора да избегава заустављање на уским и непрегледним пролазима, а у случају пада мора да ослободи стазу у најкраћем року.

7. Пењање и силажење пешице · Онај који је принуђен да се попне или сиђе пешице трасом стазе, мора да за то користи ивицу стазе, водећи рачуна да ни он, нити његова опрема не представља опасност за остале.

8. Поштовање информација, обележавања и сигнализације · Корисник мора да води рачуна о информацијама, метеоролошким условима, стању стаза и снега. Такође, мора да поштује обележавање и сигнализацију на стазама.

9. Помоћ · Свака особа која је сведок или учесник у несрећном случају, мора да помогне дајући узбуну. У случају потребе, као и на захтев спасиоца, сведок или учесник мора да се стави на располагање истима. 

10. Идентификација · Свака особа која је сведок или учесник у несрећном случају је обавезна да саопшти свој идентитет спасилачкој служби. 

11. Корисник скијалишта не сме да користи скијалишта уколико је под дејством алкохола, дроге или неког психоактивног лека, односно средства која негативно утиче на његове способности.

12. Моторне санке · На скијалишту је строго забрањена употреба моторних санки, осим у службене сврхе.

13. Употреба заштитне кациге · Употреба заштитне кациге је обавезна за децу старости до 14 година, а препоручује се и осталим скијашима и бордерима.

14. Скијање ван зоне скијалишта и на неуређеним теренима је на сопствену одговорност.

15. Основна ФИС правила и сигнализација на скијалишту које важе за скијаше важе и за бордере.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТРОШАЧИМА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 12. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА

Куповином ски карте потрошач стиче право на обавезно осигурање од последица несрећног случаја, услугу службе спасавања, као и на здравствено збрињавање у случају повреде на скијалишту под условом да га служба спасавања допреми до Траума центра. 

Потрошач има право на једнострани раскид уговора под условима који су прописани Законом о заштити потрошача, осим у случају више силе. 

Јавно предузеће Скијалишта Србије задржава право измене или прекида рада инсталације током ски сезоне услед недовољне количине снега или лоших временских услова и то не може бити основ за једнострани раскид уговора или истицање захтева за повраћај износа од неискоришћене ски карте. 

ПАЖЊА: Скијање је активност повећаног ризика. Сваки скијаш је одговоран за личну безбедност! 

Горска служба спасавања Копаоник 063 466 466

Горска служба спасавања Стара планина 063 466 461

Горска служба спасавања Торник 063 466 467

Више информација 

Сајт: skijalistasrbije.rs

Инстаграм: @skijalistasrbije

Мобилна апликација (Android, IOS): Skijalista Srbije