Usluga izrade tehničke dokumentacij za nove projekte, br. JNMV 65/19