Žičare

Ski centar Tornik

Multifunkcionalni teren

  • Multifunkcionalni sportski tereni – tereni opremljeni za košarku, fudbal i tenis, sa prihvatnim tribinama za posetioce, kapaciteta 60 osoba.