Žičare

Ski centar Tornik

Planinski biciklizam

Predviđeno je 20km ruta za cross country biciklizam:

  1. Ruta  Ribnica  -   polazi od vrha Tornika preko prevoja, šumskog i ribničkog puta, zatim ski puta pored Stankovog potoka (makadam, zemljani put) -  dužina rute je 3,5 km, a težina je 2/5
  2. Ruta Beli kamen  -   polazi od vrha Tornika preko prevoja, Đurovića groblja, Ribnica, zatim preko Belog kamena i Ječmišta  (asfaltni put) – dužina rute je 12 km, a težina 3/5    
  3. Ruta Previja -  polazi od vrha Tornika preko prevoja, Tokvića kose, naselja Ribnica i Ječmišta (zatravljeni put, makadam, asfaltni put, zemljani put) – dužina rute je 5,3 km, a težina je 3/5   


 

Mountain kartovi su takođe u ponudi za downhill vožnju. To su trotočkaši, bez motora i pedala i suže za spuštanje niz padine.

Šestosedna žičara je prilagođena prenosu bicikala.