Servisiranje vozila specijalne mehanizacije, po partijama, br. javne nabavke JNMV 26/20