Projekti za razvoj skijališta sa izradom pratećih dokumenata, br. nabavke JNMV 12/20