Projektantski nadzor, monitoring, tehnička kontrola i stručni nadzor nad izgradnjom gondole sa pratećom infrastrukturom Brzeće - Mali Karaman, JN 13/20