Izrada dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, br. nabavke JNMV 63/19