Od 4. do 10 aprila važi 20% popusta na cenu ski karata na Kopaoniku

U ski centru Kopaonik, od 4. do 10.aprila, kada je kraj sezone, važi 20% popusta na cenu ski karata...

OBAVEŠTENjE

U skladu sa tačkama 2. i 5. Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Br. 53-2561/2020 („Sl.glasnik RS“,...

Od 4. do 10 aprila važi 20% popusta na cenu ski karata na Kopaoniku

U ski centru Kopaonik, od 4. do 10.aprila, kada je kraj sezone, važi 20% popusta na cenu ski karata...

OBAVEŠTENjE

U skladu sa tačkama 2. i 5. Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Br. 53-2561/2020 („Sl.glasnik RS“,...