Ski opening - bezbedno skijanje, bez muzičkih i drugih zabavnih aktivnosti

Skijališta Srbije, kao odgovorno preduzeće, obaveštava svoje korisnike da su preduzete sve...

Pretprodaja ski karata sa popustom od 15.novembra preko web shopa

Skijališta Srbije ove godine počinju pretprodaju ski karata putem web shopa od 15. novembra kada će...

Ski opening - bezbedno skijanje, bez muzičkih i drugih zabavnih aktivnosti

Skijališta Srbije, kao odgovorno preduzeće, obaveštava svoje korisnike da su preduzete sve...

Pretprodaja ski karata sa popustom od 15.novembra preko web shopa

Skijališta Srbije ove godine počinju pretprodaju ski karata putem web shopa od 15. novembra kada će...

OBAVEŠTENjE

U skladu sa tačkama 2. i 5. Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Br. 53-2561/2020 („Sl.glasnik RS“,...