Usluge održavanja opreme radio veze, br. nabavke JNMV 04/20