Uskoro izgradnja novog ski centra na Goliji

13. 3. 2014.

Vršilac funkcije ministra privrede i ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave Igor Mirović i v.d. direktora JP "Skijališta Srbije" Dejan Ljevnaić potpisali su danas Memorandum o razumevanju koji za cilj ima izgradnju novog skijališta na planini Golija.


Mirović je, posle potpisivanja Memoranduma u Vladi Republike Srbije rekao da je danas potpisan prvi inicijalni akt za izgradnju novog ski centar Golija, navodeći da će u naredne tri godine biti pripremljena planska dokumentacija, finansijski i tehnički elementi za izgradnju infrastrukture.

Ministar je naglasio da će izgradnja novog ski centra na Goliji imati veliki značaj za lokalni ekonomski i ravnomerni regionalni razvoj, jer se ova planina proteže na teritorijama četiri opštine - Ivanjice, Novog Pazara, Raške i Sjenice. Ove opštine su, prema stepenu razvijenosti, svrstane u grupe nedovoljno razvijenih opština, pa je ulaganje u iskorišćenje turističkih i prirodnih potencijala ove planine, za njih šansa za razvoj.

Ministar je ukazao na to i da trasa autopouta od Požege do Boljara prolazi na samo devet kilometara od budućeg skijališta što će dodatno doprineti njegovom razvoju.

Ministar je naglasio da je interes, namera i cilj države da se ovo područje planski razvija i da se izgradnja objekata i infrastrukture stavi u kontrolisane zakonske okvire kako bi se izbegla divlja gradnja i obezbedila zaštita planine.

Mirović je objasnio da će aktivnosti na realizaciji ovog projekta biti kordinisane i da će u njegovu relizaciju biti uključene kako opštine sa ovog područja, tako i državne institucije od kojih zavisi realizacija ovog projekta.


„Ovog puta aktivnosti ćemo sprovoditi onim redom koji će omogućiti uspešnu realizaciju ovog projekta: Najpre izrada planske i projektno-tehničke dokumentacije, pribavljanje svih dozvola i saglasnosti, a potom i izvođenje radova na izgradnji infrastrukture koja će obezbediti razvoj turizma na ovoj planini.“
Ukupni potencijalni kapacitet ski centra je oko 17.000 skijaša, dok će, nakon realizacije prve faze, u okviru koje će, kako je procenjeno,biti uloženo oko 19 miliona evra, kapacitet skijališta biti 2.500 skijaša na sat, rekao je Ljevnaić.

On je naglasio da je u prvoj fazi planirana izgradnja šestosedne žičare, ski staze u dužini od oko devet kilometara, sistem za veštačko osnežavanje, akumulacija za vodu, hangar za specijalnu mehanizaciju, pristupni put do ski centra, parking, elektroenergetska infrastruktura, restoran.

Mirović je podsetio da je turizam jedna od retkih grana privrede u Srbiji, koja uprkos ekonomskoj krizi, beleži rast pa je tako u 2013. godini, prema podacima Narodne banke Srbije, ostvaren istorijski rezultat srpskog turizma, više od jedne milijarde dolara deviznog priliva. Ovo samo govori u prilog nastojanju i planovima da se kapaciteti i potencijali za turistički razvoj u potpunosti iskoriste kako bi se Srbija razvijala.