Sredstva i oprema za ličnu zaštitu, po partijama, br. JN 31/20