Žičare

Ski centar Kopaonik

Ski pass

Ski pass predstavlja skijašku kartu koja omogućava vlasniku da koristi ceo sistem žičara u ski centru Kopaonik. Sa njom se može skijati na svim stazama, koristiti snow park i prevoziti svim žičarama u ski centru. Postoje ski karte za koje nije potrebna fotografija i to su one od poludnevne do šestodnevne ski karte. Za sve ostale (od sedmodnevne do sezonske, kao i za karte 5 od 7 i 10 u sezoni) obavezna je fotografija. Ski karta nije prenosiva na druga lica. Kada skijaš dođe do neke od žičara, prolaskom pored sistema SKI DATA, sistem prepoznaje kartu i otvara kapiju, čime mu se omogućava prolaz i korišćenje žičare. Obaveza svakog skijaša je da na zahtev službenog lica, koji su u jasno obeleženim uniformama, pokaže svoju ski kartu.

Vlasnik ski karte je osiguran kako bi u slučaju eventualne povrede mogao da ostvari svoja prava. To se odnosi na ostvarivanje prava na nadoknadu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

O bezbednosti skijaša brinu, pored radnika Skijališta Srbije, pripadnici MUP-a, Gorske službe spasavanja, zdravstveni radnici Trauma centra kao i nadležne inspekcijske službe.

Galerija Kopaonik Zima