Servisiranje vozila specijalne mehanizacije po partijama