Servisiranje elektro elemenata i komponenti, JNMV 44/20