Servisiranje elektro elemenata i komponenti, JN 59/19