Sanacija oštećenja i kvarova na signalnim kablovskim instalacijama