Sanacija oštećenja i kvarova na signalnim gablovskim instalacijama, br. nabavke 25/20