Procedura o uslovima za postupanje u slučaju nemogućnosti korišćenja ski karte