PЕШЕЊЕ УПРАВНОГ СУДА СЕ НЕ ОДНОСИ НА ИЗГРАДЊУ ГОНДОЛЕ

Решење о одлагању извршења решења Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије до доношења судске одлуке коју је донео Управни суд не односи се на изградњу гондоле већ на грађевинску дозволу за припремне радове која је издата за извођење припремних радова у сврху заштите архeолошких истраживања на локацији полазне станице Калемегдан и обезбеђења и очувања стабилности терена и саме калемегданске падине у оквиру ових истраживања.

Донетим решењем Управног суда о одлагању извршења решења за припремне радове онемогућена су археолошка истраживања у неопходном обиму за будућу станицу гондоле.  Грађевинска дозвола за изградњу гондоле је у процедури исходовања пред надлежним министарством, па је самим тим немогуће отпочети са изградњом гондоле пре прибављања грађевинске дозволе.  На основу претходно наведеног произилази да је немогуће заустављање изградње гондоле када радови на изградњи нису ни почели. Истичемо да је претходно добијена грађевинска дозвола за припремне радове искључиво у циљу археолошких истраживања са радовима на обезбеђењу и стабилизацији терена, а не дозвола за почетак градње гондоле.

Како би гондола била изграђена неопходно је спровести археолошка испитивања што је ускладу са решењима и условима надлежних институција (решење Миистарства културе и условима Републичког завода за заштиту споменика). Нажалост, Управни суд је тренутно онемогућио наведена археолошка истраживања, што је несвакидашња одлука. Такође, потребно је напоменути да камене ограде на калемегданској падини на локацији будуће полазне станице гондоле (које су изграђене након Другог светског рада) нису део Калемегданске тврђаве и да ће се њихово уклањање и накнадно уклапање радити у складу са условима надлежних институција.

Град Београд, Република Србија и Скијалишта Србије поштују ову привремену меру и очекујемо да ће суд што пре да реши овај бесмислени спор чији је циљ да се спрече археолошка истраживања. Сама изградња гондоле ће почети по стицању свих услова, а све у складу са законом.