Periodični pregledi i servisiranje pumpnih stanica, JNMV 42/20