Originalni rezervni delovi za žičare Poma, br. 32/20