Originalni rezervni delovi za sistem kontrole prolaza, JN 08/20