Najam građevinskih mašina po partijama, br. nabavke 45/20