Nabavka rezervnih delova za specijalnu mehanizaciju, JN 01/20