Licence za softver (operativni sistem, kancelarijski paketi), JN 10/20