Javni poziv - reklamni paket - po odluci NO 1280-1

5.12.2023.

 На основу Одлуке Надзорног одбора 06 број 1280-1  од 05.12.2023.2023.  године  Јавно предузеће „ Скијалишта Србије“ расписује Ј А В Н И   П О З И В за прибављање понуда за закључивање Уговора o реализацији рекламног пакета