Јавни позив по одлуци НО 2018-4

16.12.2021. година

На основу Одлуке Надзорног одбора број 2018-4 од 15.12.2021. године Јавно предузеће „ Скијалишта Србије“ расписује Ј А В Н И   П О З И В за истицањe рекламних садржаја