Јавни позив по одлуци 1458-1, рекламни пакет Торник и Стара планина

21.11.2022. г.

На основу Одлуке Надзорног одбора 06 број 1458-1 од 15.11.2022.  године  Јавно предузеће „ Скијалишта Србије“ расписује Ј А В Н И   П О З И В за прибављање понуда за закључивање Уговора o реализацији рекламног пакета - Торник и Стара планина