Ispitivanje i po potrebi zamena kablova (energetski, signalni, komandni), br. nabavke JNMV 43/20