hotelske i ugostiteljske usluge po partijama, br. nabavke JNMV 38/19.