Hotelske i ugostiteljske usluge, po partijama, br, nabavke JNMV 28/20