Javne nabavke

23.03.2017.

Usluge servisiranja sistema za veštačko osnežavanje Sufag, JN 11/17

23.03.2017.

Štamparske usluge - ofset štampa, JNMV 08/17

22.03.2017.

Kombinovana radna mašina – skip, jn 14/17

22.03.2017.

Materijal za održavanje higijene, JNMV 09/17

21.03.2017.

Rezervni delovi za veštačko osnežavanje – domaće tržište, JN15/17

17.03.2017.

Radovi na polaganju optičkih kablova u ski centru Kopaonik - JN br. 12/17

17.03.2017.

Radovi na izgradnji parking garaže u ski centru Kopaonik, JN 09/17

17.03.2017.

Sitan inventar, JNMV 07/17

16.03.2017.

Softver za projekt menadzment sa edukacijom, br. jn 13/17

16.03.2017.

Razvod energetske infrastrukture u ski centru Kopaonik - JNMV br. 05/17

Pages