Opšti akti

25.12.2017.
28.12.2016.

Procedura o uslovima za postupanje u slučaju nemogućnosti korišćenja ski-karte

28.12.2016.

Procedura o postupanju po reklamacijama

17.06.2016.
Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija potrošača
26.02.2016.

Pravila ponašanja prilikom vožnje žičarom

28.12.2015.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

03.09.2015.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka JN

24.09.2014.
09.12.2013.

Statut JP "Skijališta Srbije"

Pages