Žičare

Ski centar Stara planina

Ski škole

Ski škole

Advertisement

PODUČAVANJE SKIJANJU NA SKIJALIŠTU MOGU DA VRŠE JEDINO SKI INSTRUKTORI ANGAŽOVANI OD STRANE SKI ŠKOLA KOJE IMAJU ZAKLJUČENE UGOVORE SA JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“ O OBAVLJANJU OVE DELATNOSTI.

SVIM LICIMA, KOJA NEOVLAŠĆENO VRŠE USLUGE PODUČAVANJA SKIJANJU NA SKIJALIŠTU KOJIM UPRAVLJA JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“, SKI KARTE ZA VOŽNJU ŽIČAROM ĆE BITI PRIVREMENO ILI TRAJNO ODUZIMANE.

OSOBE KOJE KORISTE USLUGE OBUKE SKIJANJU OD STRANE NEOVLAŠĆENIH LICA TO ČINE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.

SKI ŠKOLE KOJE SU DOBILE LICENCU ZA OBUKU SKIJANJA

  Škola Kontakt Mail adresa
1 LA SCUOLA DI SCHI - LSDS 064 151 57 35 lascuoladischi@gmail.com
2 SNOW SPORTS ACADEMY 066 00 33 00 info@snowsportsacademy.eu

PROCEDURA O PRUŽANJU USLUGA PODUČAVANJA SKIJANJU U SKI CENTRIMA