Javne nabavke

18.06.2019.
J A V N I P O Z I V za zaključivanje Ugovora o poslovnoj saradnji za organizaciju obuke streličarstva i drugih sportskih aktivnosti u Ski centru...
14.06.2019.

Usluge FTO i PPZ, br. javne nabavke 38/19

13.06.2019.

Originalni rezervni delovi za žičare Poma, JN 35/19

11.06.2019.

Originalni rezervni delovi za tabače snega Prinoth, JN 37/19

11.06.2019.

Originalni rezervni delovi za žičare Leitner, br. javne nabavke 36/19

06.06.2019.

Originalni rezervni delovi za tabače snega Kassbohrer, br. javne nabavke 33/19

05.06.2019.

Originalni rezervni delovi za sistem za veštačko osnežavanje Sufag, JN 27/19

04.06.2019.

Oprema za veštački sneg za ski centre, JN 34/19

04.06.2019.

Usluge izrade izveštaja i dokumenata za potrebe ozakonjenja objekata, br. javne nabavke 31/19

31.05.2019.

JNMV 28/19 – nabavka sitnog inventara

Pages