Javne nabavke

25.10.2018.

Usluge geodetskog  snimanja lokacije u Beogradu, ski centru Kopaonik i skijalištu Stara planina, po partijama, br. nabavke 54/18

16.10.2018.

JN 52/18 - telekomunikacione usluge

04.10.2018.

JNMV 56/18 – zakup toaleta

27.09.2018.

JNMV 55/18 – nabavka licenci  za antivirus

21.09.2018.

Instalacija automatskog otkrivanja, javljanja i gašenja požara na dislociranim polaznim stanicama žičara, br. nabavke JNMV 54/18

21.09.2018.

Usluga kasko osiguranja vozila, br. javne nabavke 51/18

18.09.2018.

Telekomunikaciona oprema JN 50/18

13.09.2018.

JNMV 53/18 – Sanitetski materijal za GSS

11.09.2018.

JN br. 49/18 – elektročitači

05.09.2018.

Nabavka rezervnih delova - bob na šinama, br. nabavke JN 48/18

Pages