Menadžment

Nadzorni odbor

Predsednik Nadzornog odbora

Vlada Krstivojević

Članovi Nadzornog odbora

Vuk Raonić

Darko Jovanović

Dejan Kijanović

Milan Stevanović

Menadžment

V.d. direktora
Dejan Ćika

Izvršni direktor za strategiju i razvoj 
Katarina Šušić

Izvršni direktor za tehničke poslove
Jelisaveta Stevanović