Žičare

Ski centar Kopaonik

Ski škole

PODUČAVANJE SKIJANJU NA SKIJALIŠTU MOGU DA VRŠE JEDINO SKI INSTRUKTORI ANGAŽOVANI OD STRANE SKI ŠKOLA KOJE IMAJU ZAKLJUČENE UGOVORE SA JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“ O OBAVLJANJU OVE DELATNOSTI.

SVIM LICIMA, KOJA NEOVLAŠĆENO VRŠE USLUGE PODUČAVANJA SKIJANJU NA SKIJALIŠTU KOJIM UPRAVLJA JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“, SKI KARTE ZA VOŽNJU ŽIČAROM ĆE BITI PRIVREMENO ILI TRAJNO ODUZIMANE.

OSOBE KOJE KORISTE USLUGE OBUKE SKIJANJU OD STRANE NEOVLAŠĆENIH LICA TO ČINE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.

SKI ŠKOLE KOJE SU DOBILE LICENCU ZA OBUKU SKIJANJA

  Škola Kontakt Mail adresa
1 AVANTURIJA 069 222 31 23 info@avanturija.com
2 SNOW STARS TEAM 065 5582 856, 065 5582 852 z.zugic@yahoo.com
3 MM SKI - SPORT 062 88 28 568, 069 288 6282 office@mmskisport.com
4 Ski škola "Kopaonik


064 1515735

office.skiskolakopaonik@gmail.com Prodajno mesto van Kopaonika www.supernovatravel.rs
5 OUT DOOR SPORT 062 466 515 marko.djordjevic@outdoorsports.rs
6 SPORTSKI CENTAR RAŠKA 061 555 0000 sportskicentarraska@gmail.com 

PROCEDURA O PRUŽANJU USLUGA PODUČAVANJA SKIJANJU U SKI CENTRIMA

Galerija Kopaonik