Javne nabavke

08.10.2013.

JAVNA NABAVKA - Zaštitne kacige sa naočarima i zaštitne biciklističke kacige, br. nabavke 38/13.

27.09.2013.

JAVNA NABAVKA - usluga izrade aplikacije ''Ski Kopaonik'' za iOS platformu i izrada aplikacije ''Skijališta Srbije - leto'' za android platformu...

24.09.2013.

Predmet javne nabavke su radovi na elektro-mašinskim instalacijama – sanacija kvara 10 kV kablovskog voda na deonici od TS 10[20]/0,4 kV ''...

24.09.2013.

Predmet javne nabavke su radovi na elektro-mašinskim instalacijama – sanacija kvara 10 kV kablovskog voda na deonici od TS 10[20]/0,4 kV ''...

20.09.2013.

Predmet javne nabavke su radovi na elektro-mašinskim instalacijama – sanacija kvara 10[20] kV kablovskog voda na deonici od TS 10[20]/0,4 kV ''...

17.09.2013.

Javna nabavka male vrednosti – Usluga održavanja informacionog sistema, JNMV 71/13.

04.09.2013.

Javni poziv za nabavku usluga zdravstvene zaštite u Ski centru Stara planina.

02.09.2013.

Predmet javne nabavke: Izrada urbanističkog projekta i projekta preparcelacije za ski staze uz žičaru Gvozdac i pumpnu stanicu PS 300 na...

29.08.2013.

JAVNI POZIV - Za davanje u zakup objekata – vizit

27.08.2013.

Izvođenje prve faze radova za izmeštanje TS Stara uspinjača u Upravnoj zgradi na Kopaoniku – izgradnja pristupnog puta za prilaz objektu - br....

Pages