Javne nabavke

25.03.2014.

Javna nabavka br. 08/14 – usluge marketinga: angažovanje skijašice Nevene Ignjatović.

25.03.2014.

Jjavna nabavka br. 02/14 – PIROTEHNIČKI NADZOR PRI REKONSTRUKCIJI ŽIČARE KRČMAR NA KOPAONIKU.

21.03.2014.

JN 04/ 14 – Mašinski nadzor pri izgradnji žičare Gvozdac  na Kopaoniku.

21.03.2014.

JN 03/14 – Mašinski nadzor pri rekonstrukciji žičare Krčmar na Kopaoniku.

21.03.2014.

Javna nabavka male vrednosti – čelična užad, br. nabavke JNMV 02/14.

21.03.2014.

USLUGA ODRŽAVANjA I NADOGRADNjE (AŽURIRANjE) POSLOVNOG SOFTVERA AB SOFT , BR. NABAVKE 01/14.

ORN: 72267100 - usluge održavanja softvera...

20.03.2014.

Javna nabavka male vrednosti – usluga održavanja opreme radio veze, br. nabavke JNMV 01/14.


04.02.2014.

Usluga izrade Akta o pregledu ispitivanja opreme za rad (žičara ''Babin zub'', gondola ''Jabučko ravnište'' i mini ski lift ''Rudine'') u ski...

22.01.2014.

Geodetske usluge – geodetsko snimanje objekta ski bifea na Torniku, za potrebe legalizacije objekta, br. nabavke 49/13.

Pages