Javne nabavke

27.09.2018.

JNMV 55/18 – nabavka licenci  za antivirus

21.09.2018.

Instalacija automatskog otkrivanja, javljanja i gašenja požara na dislociranim polaznim stanicama žičara, br. nabavke JNMV 54/18

21.09.2018.

Usluga kasko osiguranja vozila, br. javne nabavke 51/18

18.09.2018.

Telekomunikaciona oprema JN 50/18

13.09.2018.

JNMV 53/18 – Sanitetski materijal za GSS

11.09.2018.

JN br. 49/18 – elektročitači

05.09.2018.

Nabavka rezervnih delova - bob na šinama, br. nabavke JN 48/18

31.08.2018.

JNMV 51/18 – štamparske usluge i ofset štampa

30.08.2018.

Štamparske usluge i digitalna štampa, br. nabavke JNMV 50/18

29.08.2018.

JNMV 45/18 – sanacija oštećenja I kvarova na signalnim kablovskim instalacijama

Pages