Izrada zapisnika - studije lokacija Stara planina

Izrada zapisnika - studije lokacija Stara planina