Izrada tehničke dokumentacije za osvetljenje staze Karaman greben

Javna nabavka -  Izrada tehničke dokumentacije za osvetljenje staze Karaman greben, u ski centru Kopaonik, JN br. 83/14.