Izrada dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja za ski centar Kopaonik i skijalište Stara planina