Izrada dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja za ski centar Kopaonik i skijalište Stara planina

Izrada dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja za ski centar Kopaonik i skijalište Stara planina