Instalacija automatskog otkrivanja, javljanja i gašenja požara na dislociranim polaznim stanicama žičara

Instalacija automatskog otkrivanja, javljanja i gašenja požara na dislociranim polaznim stanicama žičara