OBAVEŠTENjE

U skladu sa tačkama 2. i 5. Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Br. 53-2561/2020 („Sl.glasnik RS“, br. 35/2020), obaveštavamo korisnike usluga JP „Skijališta Srbije“ da se obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta i da sve podneske mogu poslati na e-mail adresu direkcija@skijalistasrbije.rs